Üdvözlöm

Az Osztrák Nagykövetség és a Német Nagykövetség által ajánlott ügyvédként nagy hangsúlyt helyezek a külföldi kapcsolatokra. Ügyvédi tevékenységem 1999-ben kezdtem meg. A Nyugat - magyarországi térség gazdasági szükségszerűségeinek és igényeinek felismerésével német és magyar nyelven állok a tisztelt ügyfeleim rendelkezésére.

A német nyelvű jogi szolgáltatás mellett célom a hosszú távú ügyfélkapcsolatok kiépítése, komplex szolgáltatás nyújtása a klasszikus polgár jogi területek mellett, a gazdasági jog, és cégjog és a munkajog területén.

Üdvözlöm

Az Osztrák Nagykövetség és a Német Nagykövetség által ajánlott ügyvédként nagy hangsúlyt helyezek a külföldi kapcsolatokra. Ügyvédi tevékenységem 1999-ben kezdtem meg. A Nyugat - magyarországi térség gazdasági szükségszerűségeinek és igényeinek felismerésével német és magyar nyelven állok a tisztelt ügyfeleim rendelkezésére.

A német nyelvű jogi szolgáltatás mellett célom a hosszú távú ügyfélkapcsolatok kiépítése, komplex szolgáltatás nyújtása a klasszikus polgár jogi területek mellett, a gazdasági jog, és cégjog és a munkajog területén.

Megbízóim hatóságok, bíróság előtti képviselete, az okiratszerkesztés és a tanácsadás rugalmasan az ügy természetét és ügyfeleim érdekét szem előtt tartva történik.

20 ÉV
SZAKMAI TAPASZTALAT

1996. jogi diploma megszerzése az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán, Budapesten

1996/1997 jogi tanulmányút Ausztriában, Salzburgi Egyetem Jogi Karán, kutatómunka az örökbefogadásról

1997 - 1999. ügyvédjelölti gyakorlat Szombathelyen és ügyintézés Dr. Takács Jenő konzul Úr irányítása alatt az Osztrák Köztársaság Tiszteletbeli konzulátusán Szombathelyen

1999. a jogi szakvizsga Budapesten

1999. szeptember 1. - ügyvédi iroda megnyitása Szombathelyen

2002/2003. a németországi Friedrich - Alexander Universität Erlangen - Nürnberg Jogi Fakultásának 2 éves német jogi alapképzésének elvégzése

2009 május ügyvédi iroda nyitása Budapesten

Nyelvismeret

Ügyfeleim igényeinek megfelelően a tanácsadás, képviselet, a levelezés és okiratkészítés német és magyar nyelven egyaránt lehetséges.

1991.
német középfokú nyelvvizsga Veszprémben

1994.
német felsőfokú nyelvvizsga Budapesten

1996.
német nyelvvizsga külföldiek részére /Dekanatprüfung/ Salzburgi Egyetemen

alapfokú
angol nyelvismeret

német nyelvű
munkavégzés

Tevékenységek

Légügyi kártérítések
Repüléssel, késéssel, járatkieséssel és csomagproblémákkal kapcsolatos ügyintézés német és magyar nyelven.
Peres eljárásokban képviselet
Perindítás, és perbeli képviselet a Bíróság előtt.
Szerződések készítése
Az élet minden területén felmerülő kérdések rendezése szerződés által, így pl: adásvételi szerződés, öröklési szerződés, végrendelet, munkaügyi szerződés, cégalapítás, német és magyar nyelven...
Európai fizetési meghagyások és fizetési meghagyások
Pénzügyi követelések érvényesítése Magyarországon és az Unióban
Családjog
Tanácsadás és képviselet a családjog valamennyi területén, így pl.  a házasság felbontása, gyermekelhelyezés, láthatási, kapcsolattartási  problémák esetén magyar és német nyelven. Okiratkészítés magyar és német nyelven is a házassági vagyonjog, az élettársak vagyoni viszonyainak rendezése.
Európai Unió joga
Tanácsadás a közösségi jogszabályozás kérdéseiben. Európai öröklési bizonyítvány beszerzése.
Gazdasági jog
Külföldi, illetve magyar érdekeltségű társaságok, magánszemélyek részére magyar és német nyelven tanácsadás, képviselet és okiratszerkesztés az adott gazdasági tevékenységnek megfelelő körben. Együttműködési szerződés készítése külföldi és magyar cég között, továbbá vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, építési szerződés elkészítése.
Ingatlanjog
Adásvételi szerződés, csereszerződés, ajándékozási szerződés, haszonélvezeti jog alapítása és megszüntetése, társasházi alapító okirat készítése. Közös tulajdon megszüntetése perenkívüli illetve peres úton. Német és magyar nyelvű tanácsadás az ingatlanszerzés kérdéseiben a magyar sajátosságok kiemelésével, külföldi ügyfelek részére is.
Kártérítési jog
Vagyoni és nem vagyoni kár érvényesítése a káresemény jellegének megfelelően peren kívül és peres úton a Bíróság előtt. Gépjárműkár esetén, a Biztosítónál történő ügyintézés, - baleseti kár intézése Magyarországon, Németországban,  Ausztriában és  Svájcban.
Munkajog
Munkaviszony létesítése, megszüntetése területén okiratok /munkaszerződés, felmondás/ készítése magyar és német nyelven. Német nyelvterületen való munkavállalás esetén német nyelvű munkaszerződés átnézése, tanácsadás ebben a körben, Peres képviselet a Munkaügyi Bíróság előtt, tanácsadás alkalmazottak, közalkalmazottak, és köztisztviselők számára is.
Öröklési jog, hagyatéki ügyintézés Magyarországon, Ausztriában és Németországban
Tanácsadás és képviselet öröklési ügyekben Magyarországon és a német nyelvterületen. Segítség nyújtása a német hatóságok előtt európai öröklési bizonyítvány kiállítása és az örökség átvétele tárgyában. Okirat szerkesztés, végrendelet szerkesztése, hagyatéki eljáráson örökös képviselete, örökléssel kapcsolatos pervitel.
Polgári jog, szerződések
Tanácsadás, okiratszerkesztés, képviselet a mindennapi élet jogügyleteiben magyar és német nyelven. Peres képviselet a bíróságok előtt, végrehajtási ügyek intézése.
Társasági jog
Jogi és jogi személyiség nélküli társaságok, így korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság alapítása, társasági szerződés módosítása, üzletrész adásvétel készítése, a társaság megszüntetése végelszámolás útján. Csődeljárás, felszámolási eljárás megindítása, hitelezői képviselet, a társasági jogviszonyból eredő perek vitele /pl.: taggyűlési határozat megtámadása, kártérítési per indítása ügyvezetővel szemben/.
Végrehajtási jog
Végrehajtás indítása Magyarországon, képviselet a végrehajtási ügyben. Európai uniós tanúsítvány beszerzése a követelés végrehajtása érdekében német nyelvterületre, Németországba, Ausztriába.

Fizetési meghagyás EU területén

Tisztelt Ügyfelem! Irodám vállalja az EU területén céges vagy magánkövetelések fizetési meghagyás útján való érvényesítését.
Az ügyintézés Magyarországról lehetséges külföldi ügyvéd igénybevétele nélkül. Jelentkezésüket ezen ügyekben is várom!

Fizetési meghagyás EU területén

Tisztelt Ügyfelem! Irodám vállalja az EU területén céges vagy magánkövetelések fizetési meghagyás útján való érvényesítését.
Az ügyintézés Magyarországról lehetséges külföldi ügyvéd igénybevétele nélkül. Jelentkezésüket ezen ügyekben is várom!

Irodám előnyei

Rugalmas ügyintézés

amely az ügy természetéhez és az ügyfél kívánságaihoz igazodik

Magyar és német nyelvű munkavégzés

ha és amennyiben szükséges az ügyintézés és kapcsolattartás mindkét nyelven -az ügyfelem igényei szerint

Precíz és alapos szakmai felkészültség

Igazodva a folyamatosan változó jogszabályi környezethez.

Évtizedes tapasztalatok felhasználása a problémák megoldásában

Az ügyek megoldását, illetve az ügyféllel való együtt gondolkodást a szakmai tapasztalat is nagymértékben segíti.

Dr. Varga Rita Mária

Ügyvéd

ELÉRHETŐSÉG

Megtisztelő jelentkezését várom a következő címen, telefonszámon illetve e-mail címen ügyvédi irodám titkárságán.

A * jelölt rész kitöltése kötelező

Cím

1015 Budapest, Hattyú u. 16. félemelet 7/A.
Postafiók: 1539-Budapest, Pf. 606

Telefon

Tel/Fax: 06 1-266-06-65
Mobilszám: 06 70-316-28-55

Ügyfélfogadás

Hétfő - Péntek
08:00 - 16:00

Iroda megközelítése térképpel és parkolási lehetőségek

Az iroda Budapest budai oldalán a Széll Kálmán tér szomszédságában, a Mammut üzletközponttal szemben a Duna felé a Hattyú ház mellett található. A megközelítése tömegközlekedéssel számos variációval lehetséges. Metróval az M1 metro Széll Kálmán téri megállójánál szükséges kiszállni, villamossal a 4-es illetve 6-os villamos Széna téri megállójánál lehet kiszállni, a Széna tértől csupán néhány perc a gyalogút.
Autóval érkezve parkolás akár az iroda előtt, akár a Mammut üzletház parkolójában, vagy a szomszédos Hattyú házban lehetséges.
A ház udvarából nyíló kapunál a '43' kapucsengő jelzésével lehet feljönni lifttel a félemeleten található irodába.