Ingatlanjog:
adásvételi szerződés, csereszerződés, ajándékozási szerződés, haszonélvezeti jog alapítása és megszüntetése, társasházi alapító okirat készítése. Közös tulajdon megszüntetése perenkívüli illetve peres úton. Tanácsadás az ingatlanszerzés kérdéseiben a magyar sajátosságok kiemelésével, külföldi ügyfelek részére.

 Kártérítési jog:
vagyoni és nem vagyoni kár érvényesítése a káresemény jellegének megfelelően gépjárműkár, a Biztosítóknál történő ügyintézés, - baleseti kár, közigazgatási kár.

 Kereskedelmi jog:
szállítmányozási, fuvarozási szerződés készítése, tanácsadás és képviselet a hatóságok előtt a kereskedelmi jog területein.

 Munkajog:
munkaviszony létesítése, megszüntetése területén okiratok /munkaszerződés, felmondás/ készítése, peres képviselet a Munkaügyi Bíróság előtt, tanácsadás közalkalmazottak, és köztisztviselők számára is.

 Orvosi műhibák:
tanácsadás és képviselet peres és perenkívüli eljárásban az orvosi tevékenységgel okozott kár megtérítése érvényesítése érdekében.

 Polgári jog, szerződések:
tanácsadás, okiratszerkesztés, képviselet a mindennapi élet jogügyleteiben. Peres képviselet a bíróságok előtt, végrehajtási ügyek intézése.

 Szabálysértési jog:
tanácsadás és képviselet a hatóságok előtt a szabálysértési ügyekben /közlekedési jogszabálysértések/.

 Társasági jog:
jogi és jogi személyiség nélküli társaságok, így korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság, részvénytársaság alapítása, megszüntetése végelszámolás útján, csődeljárás, felszámolási eljárás megindítása, hitelezői képviselet, a társasági jogviszonyból eredő perek vitele /pl.: taggyűlési határozat megtámadása, kártérítési per indítása ügyvezetővel szemben/.

 Öröklési jog:
tanácsadás, okirat szerkesztés illetve képviselet az öröklési jog területén. Végrendelet szerkesztése, hagyatéki eljáráson örökös képviselete, örökléssel kapcsolatos pervitel.

 Állampolgársági ügyek:
tanácsadás és képviselet az állampolgárság megszerzésével, magyar tartózkodással, munkavállalással kapcsolatos ügyekben.

Bemutatkozás   Nyelvismeret Elérhetőségek Tevékenységek Hasznos linkek
e-mail küldése e-mail küldése Webshark e-mail home deutsch